JONG TALENTENSPEL

Wij leven in een drukke en hectische tijd waardoor de kans bestaat dat je niet vaak stilstaat bij wat je voelt en wat binnen in jou leeft. Wat kan het fijn zijn om eens even de ruimte en tijd te nemen om stil te staan bij je eigen binnenwereld. En wat tref je daar aan… jouw eigen talenten !


Het Jongtalentenspel is gebaseerd op en werkt met archetypen. Archetypen bevinden zich in het collectieve onderbewuste, ze zijn zogezegd universeel. De archetypen zijn collectieve patronen die zich in het onderbewuste van de mens bevinden en die geactiveerd kunnen worden door dromen, imaginaties en creatieve processen. Carl Gustav Jung (grondlegger van de analytische psychologie) is degene die in onze moderne tijd een beschrijving van de archetypen en hun werking heeft gemaakt.

Door met archetypen te werken kom je in een andere bewustzijns laag en komt er andere informatie naar boven dan wanneer je je talenten gaat beredeneren. De werkwijze van het Jongtalentenspel is in staat de filter van het kritische, analytische verstand ongehinderd te passeren ! Zo kan bijvoorbeeld het archetype ‘de krijger’ in het spel in de vorm van de spits van een voetbalteam of de winnares van Idols verschijnen. Het verbeeldingsvermogen van de deelnemer, hierin begeleidt door de Jongtalentencoach, geeft belangrijke informatie over wat leeft in het onderbewuste van de deelnemer.

Wat: In de sessies van het Jongtalentenspel gaan we samen op zoek naar jouw talenten, favoriete werkzaamheden, interessegebieden en persoonlijke drijfveren/waarden. Je leert trots te zijn op je talenten en te ontdekken wat je passie is !

Hoe: Gesteund door je vakkundige coach ga je jouw talenten ‘ontmoeten’. We wisselen diverse speelse en verrassende werkvormen af, waarbij we ook gebruikmaken van imaginatie (verbeeldingskracht) en NLP-technieken.

Het resultaat: Je krijgt nieuwe inzichten over jouw talenten en waar jouw kracht zit. Deze informatie verwerk je op een beeldende manier in de speciaal hiervoor ontworpen vormen op papier die overeenkomen met de afbeeldingen op de twee spelborden zodat je na de training verder kunt gaan met je ontdekkingsreis en je talenten bewuster gaat inzetten daar waar jij dat wilt en waar dit nodig is. Vooraf wordt besproken waar jij tegenaan loopt in je dagelijks leven, bijvoorbeeld studiekeuze, faalangst, rouwverwerking, etc. zodat dit aan bod komt bij de ontmoeting van jouw talenten en hoe deze kunnen bijdragen aan een oplossing hiervoor. 

Ook heb je bij het spelen van het spel gemerkt dat het fijn is om geregeld aandacht te hebben voor je binnenwereld en talenten en heb je geleerd hoe je hier zelf naar toe kunt gaan ! Hierdoor heb je zelf een instrument in handen om te gebruiken zodat je keuzes in jouw leven kunt maken die bij jou en jouw waarden passen.