Begaafdheid Op Je BordUil

 

Begaafdheid Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt op een interactieve wijze met elkaar in gesprek te komen en samen met elkaar de verschillende kenmerken rondom (hoog)begaafdheid in kaart te brengen.

De uil staat centraal bij dit product. Een uil ziet veel, vanuit allerlei invalshoeken hierdoor reageert hij snel en adequaat. Het nachtleven biedt perspectief en inspireert om nieuwe dingen te creëren. De uil staat voor wijsheid, groots denken en overzicht. Van hieruit dalen we af en onderzoeken we ieders persoonlijk buikgevoel, de intensiteit mag er zijn en wordt op neutrale wijze verkend

'Op Je Bord’ werkt tevens met de boom als metafoor (op het spelbord). De bladeren en de stam staan voor het zichtbare gedrag, de wortels en hetgeen zich onder de oppervlakte bevinden staan voor de oorzaak van dat gedrag. De omgeving, de grond waarin de wortels zich bevinden, zorgen voor de voeding zodat de boom kan groeien en bloeien. Dit is dan zichtbaar in de bladeren!

Vanuit deze twee metaforen wordt een vertaling gemaakt naar het eigen functioneren.

Begaafdheid Op Je Bord helpt je zonder oordeel te kijken. We gaan op creatieve wijze onderzoeken wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is hetgeen we allemaal gemeen hebben. Daarom is Begaafdheid op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

Wij werken te allen tijde vanuit de gedachte dat ieder gedrag een positieve intentie heeft voor de persoon in kwestie. Dat wil zeggen dat de persoon in kwestie iets voor zichzelf probeert te bereiken of te vermijden met het gestelde gedrag. Wij worden gedreven vanuit de waarde dat ieder mens erkend mag worden in zijn ‘zijn’. Begaafdheid op Je Bord is hier ondersteunend in. ​

Begaafdheid Op Je Bord is een interactieve werkvorm die je in staat stelt je kennis over (hoog)begaafdheid verder te ontplooien. Daarnaast is deze werkvorm als intervisiemethode of psycho-educatiemiddel in te zetten. Begaafdheid op Je Bord helpt je op je eigen ontdekkingstocht, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is. 

Begaafdheid Op Je Bord biedt de mogelijkheden om in gesprek te gaan over wat de invloed en persoonlijke betekenis rondom (hoog)begaafdheid is. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke onderliggende oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

Begaafdheid Op Je Bord is in te zetten bij volwassenen maar ook bij kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar).

 Voor meer informatie over een Begaafdheid Op Je Bord-traject bel of mail naar:

 

Wendy Jacobs-Moonen

 Logo Red Moon 2023

Gecertificeerd Jong Talentencoach, NLP Master en Kidspractioner
Telefoon: 06-36034759
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.redmooncoaching.nl